News

പ്രഥമ സുശ്രുഷ പരിശീലന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്

25.10.19.ണ് പ്രഥമ സുശ്രുഷ പരിശീലന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് : സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്‌കൂൾ പരിയാപുരം. Dr.P.Sasidharan.MBBS.DA.H.o.D.Department of Aneasthesia.Moulana Hospital.Perinthal Manna.